Bestuur

Meindert Boschma

Route en Vrijwilligers

Klaske Zuidema-Zuidersma

Sponsoring, Horeca en Animatie

Jan Walda

Promotie en Route

Petronella Kuiken- Zuidema

Deelnemers en Vrijwilligers

Jan Boerema

Horeca en Animatie

Anita Kooistra- van Duinen

Sponsoring, Horeca en Animatie

Korien Boerema

Promotie en Deelnemers